Kubernetes——开玩笑吧?

Kubernetes到przenośna, rozszerzalna platform oprogramowania开源萨乌西卡·扎扎尼亚·扎达尼亚米(Sarwisami uruchamianymi w kontenerach)。乌莫利维是一个机器人。这是一个动态系统。斯泽罗科·多斯维西,多达特科沃·纳尔兹亚公园。

那就是斯特罗尼·兹纳吉兹·奥格尔尼·库伯内西的信息。

Kubernetes到przenośna, rozszerzalna platform oprogramowania开源Służąca do zarządzania zadaniami I serwisami uruchamianymi w kontenerach, która umożliwia deklaratywną konfigurację I automatyzację。Ekosystem Kubernetesa jest duży i dynamicznie się rozwija。Serwisy Kubernetesa, wsparcie i narzędzia są szeroko dostępne。

纳兹瓦·库伯内特斯·波乔兹·格雷基·奥兹纳扎·斯特尼卡·阿尔博·皮洛塔。Skrót K8s powstałpoprzez zastąpienie ośmiu L pomiędzy“K”i“s”。谷歌otworzyło项目2014年出版。库伯内特斯科兹塔兹酒店piętnastoletniego doświadczenia Google w uruchamianiu wielkoskalowych serwisów我łączy我z najlepszymi pomysłami我praktykami wypracowanyi przez społeczność。

Trochęhistorii

Aby zrozumieć,dlaczego Kubernetes stałsiętaki przydatny,cofnijmy sie trochęw czasie。

你是我的朋友吗

时代wdrożeńtradycyjnych:Na początku aplikacje uruchamiane były Na fizycznych serwerach。Nie było możliwości separowania zasobów poszczególnych aplikacji, co prowadziło do problemów z alokacją zasobów。Przykładowo, kiedy wiele aplikacji jest uruchomionych na jednym fizycznym serwerze, część tych aplikacji może zużyć większość dostępnych zasobów, powodując spowolnienie działania innych。Rozwiązaniem tego problemu mogło być uruchamianie każdej aplikacji na ossobnej maszynie。Niestety, takie podejście ograniczało skalowanie, ponieważ większość zasobów nie była w pełni wykorzystywana, a utrzymanie wielu fizycznych maszyn było kosztowne。

时代wdrożeń w środowiskach wirtualnych:
Jako rozwiązanie zaponponowano wirtualizację, która umożliwiała uruchamianie wielu maszyn wirtualnych (VM) na jednym procesorze fizycznego serwera。Wirtualizacja pozwalał一izolowaćaplikacje pomiędzy maszynami wirtualnymi我osiągnąćpewien poziom bezpieczeństwa, jakoże informacje związane z jednąaplikacją聂ły włatwy sposob dostępne国防后勤局pozostał心理学。

Wirtualizacja pozwala lepiej wykorzystywać zasoby fizycznego serwera i lepiej skalować, ponieważ aplikacje mogą być łatwo dodawane oraz aktualizowane, pozwala ograniczyć koszty sprzętu oraz ma wiele innych zalet。Za pomocą wirtualizacji można udostępnić wybrane zasoby fizyczne jako klaster maszyn wirtualnych "wielokrotnego użytku"。

Każda maszyna wirtualna jest pełną maszyną zawierającą własny system operacyjny pracujący na zwirtualizowanej warstwie sprzętowej。

韦德罗·康特内拉时代:Kontenery działają w sposób zbliżony do maszyn wirtualnych, ale mają mniejszy stopnień wzajemnej izolacji, współdzieląc ten sam system operacyjny。Kontenery określane są mianem "lekkich"。Podobnie, jak maszyna wirtualna, kontener posiada własny system plików, udział w zasobach procesora, pamięć, przestrzeń procesów itd。Ponieważ kontenery nie są związane z leżącymi poniżej warstwami infrastruktury, mogą być łatwiej przenoszone pomiędzy chmurami i różnymi dystrybucjamie systemu operacyjnego。

takie jak na swoje zalety的康特内里zyskały popularnośze względu na swoje zalety:

 • Szybkość i elastyczność w tworzeniu i instalacji aplikacji: obraz kontenera buduje się łatwiej niż obraz VM。
 • Ułatwienie ciągłego rozwoju, integracji oraz wdrażania aplikacji (持续的开发、集成和部署): obrazy kontenerów mogą być budowane w sposób wiarygodny I częsty。Wycofywanie zmian jest skuteczne i szybkie (ponieważ obrazy są niezmienne)。
 • Rozdzielenie扎ńDev运维:obrazy kontenerów powstająw fazie构建/发布,oddzielając w ten sposób沉溺于基础设施建设。
 • Obserwowalność obejmuje nie tylko informacje i metryki z poziomu systemu operacygo, ale także poprawność działania samej aplikacji i in sygnały。
 • Spójność środowiska na etapach rozwoju oprogramowania, @qq.com działania w trybie produckcyjnym: działa w sam sposób na notebook i w chmurze。
 • Możliwość przenozenia pomiędzy systemami operacyjnymi platformami chmurowymi: Ubuntu, RHEL, CoreOS, prywatnymi centrami danych, największymi dostawcami usług chmurowych czy gdziekolwiek indziej。
 • Zarządzanie, które w centrum uwagi ma applikacje: Poziom abstrakcji przeniesiony jest z warstwy systemu operacyjnego działającego na maszynie wirtualnej na Poziom działania aplikacji, która działa na systemie operacyjnym używając zasobów logicznych。
 • Luźno powiązane, rozprozone i elastyczne "swobodne" mikro serwisy: Aplikacje podzielone są na mniejsze, niezależne komponenty, które mogą być dynamicznie uruchamiane i zarządzane - nie jest to monolityczny system działający na jednej, dużej maszynie dedykowanej na wyłączność。
 • Izolacja zasobów: wydajność aplikacji możliwa do przewidzenia
 • Wykorzystanie zasobów: wysoka wydajność i upakowanie。

zego potrzebujesz Kubernetesa i jakie są jego możliwości

Kontenery są dobrą metodą na opakowywanie i uruchamianie aplikacji。W środowisku produkcyjnym musisz zarządzać kontenerami, W których działają aplikacje i pilnować, aby nie było żadnych przerw W ich dostępności。Przykładowo, kiedy jeden z kontenerów przestaje działać, inny musi zostać uruchomiony。Nie byłoby prościej, aby takimi działaniami zajmował się jakiś系统?

我知道你是库伯内特·普济乔兹·波莫克!杜斯塔尔茨(Kubernetes dostarczaśrodowisko do Uruchamian systemów Rozprozonych o wysokiej niezawodności)。这是一个很好的解决方案,该方案的主要内容包括:。Przykładowo,Kubernetes włatwy sposób może zarządzaćwdrożeniem nowej是一位职业规划专家金丝雀的部署

Kubernetes zapewnia:

 • Detekcję nowych serwisów i balansowanie ruchu在斯沃耶戈·阿斯内戈·阿雷苏·伊普的斯沃耶戈·阿斯内戈·阿雷苏·伊普俱乐部,你可以看到一位名叫库伯内特斯·穆多斯·乌多斯特·普尼奇·康特内尔·尤瓦杰·纳兹维的女士。如果你喜欢开玩笑,那么你就可以去参加一个由西西奥·普泽基耶罗瓦奇领导的会议,而不是由扎佩维尼·斯塔比尔诺·卡斯塔拉基领导的会议。
 • 扎尔扎尼·奥布·乌格斯克·阿多瓦尼亚·达尼奇Kubernetes umożliwia automatyczne montowanie systemów składowania danych dowolnego typu - lokalnych, od dostawców chmurowych i innych。
 • 自动wdrożenia i wycofywanie zmianMożesz opisaćoczekiwany stan instalacji za pomocąKubernetesa,który zajmie siędoprowadzeniem w sposób kontrolowany stanu faktycznego do stanu oczekiwanego。普齐克·阿多沃,普齐·波姆西·库伯内萨·莫伊斯·扎乌托马蒂佐娃·普齐齐尼·斯沃耶戈·瓦德洛尼亚,乌斯瓦尼亚伊斯特尼,普齐亚·萨索布和普齐兹·瓦德洛尼亚,现在是两个城市。
 • Automatyczne zarządzanie dostępnymi zasobami两个扎达尼亚开玩笑说,które Kubernetes może wykorzystać do uruchamiania zadań w kontenerach。Określasz zapotrzebowanie na moc procesora i pamięć RAM dla każdego z kontenerów。Kubernetes rozmieszcza kontenery na maszynach w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać dostarczone zasoby。
 • Samoczynne naprawianieKubernetes restartuje kontenery, ktore przestały działć,wymienia我na nowe, wymusza王寅łączenie kontenerow, ktore聂odpowiadająna okreś孤独zapytania阿斯坦我聂rozgłasza powiadomieńo我难道ępności达克dł尤格,dopoki聂年代ągotowe做dział有空。
 • Zarządzanie informacjami poufnymi konfiguracją库伯内特斯·波兹瓦拉·斯卡多瓦奇和扎尔扎奇·波夫尼米的信息,塔基米·贾克有一个,象征性的非统组织。dostarczane i Zmiene bez konieczności poufne i zawierająa chi mogąbyćdostarczane i Zmiene bez konieczności Poufnego budowania Objawnia poufnych danych w og lnej konfiguracji Oprowania提供的信息。

齐姆·库伯内特开了个玩笑

Kubernetes nie jest tradycyjnym, zawierającym wszystko systemem PaaS(平台即服务).Ponieważ Kubernetes działa w warstwie kontenerów, a nie sprzętu, posiada różne funkcjonalności ogólnego zastosowania, wspólne dla innych rozwiązań PaaS, takie jak: instalacje(部署),skalowanie i balansowanie ruchu,umożliwiając użytkownikom integracjęrozwiąsących do logowania,ostrzegania监测。与其他人一样,库伯内特·涅(Kubernetes nie jest Monoliitem i domyślnie dostępne rozwiązania sąopcjonne i działająjako wtyczki。库伯内特斯·多斯塔尔扎·埃列门蒂(Kubernetes dostarcza elementy),z których może byćzbudowana platforma deweloperska,ale pozostawia użytkownikowi wybór i Elastyczonśćtam,gdzie jest to wa ne。

Kubernetes:

 • Nie ogranicza typów aplikacji, które są obsługiwane。celm Kubernetesa jest możliwość obsługi bardzo różnorodnego typu zadań, włączając w to aplikacje bezstanowe (无状态的),有状态)我ogólne przetwarzanie danych。Jeśli jakaś aplikacja może działać w kontenerze, będzie doskonale sobie radzić w środowisku Kubernetesa。
 • Nie oferuje wdrażania aplikacji wprost z kodu źródłowego i Nie buduje aplikacji。流程持续集成、交付和部署(CI/CD) są zależne od culture pracy organizacji, jej preferencji oraz wymagań technicznych。
 • Nie dostarcza serwisów z warstwy aplikacyjnej, takich jak warstwy pośrednie中间件(np。经纪人wiadomości), środowiska分析danych (np。火花),bazy danych (np。MySQL),缓存ani klastrowych systemów składowania danych (np。jako usług wbudowanych。Te składniki mogą być uruchamiane na klastrze Kubernetes i udostępniane innym aplikacjom przez przenośne rozwiązania, takie jak开放的服务代理
 • Nie wymusza użycia konkretnych systemów zbierania logów, monitorowania ani ostrzegania。Niektóre z tych rozwiązań są udostępnione jako przykłady。Dostępne są też mechanizmy do gromadzenia i eksportowania różnych metryk。
 • Nie dostarcza,ani Nie wymusza języka/systemu używanego do konfiguracji(np.Jsonnet)。这是一个典型的民主国家,是一个民主国家。
 • Nie zapewnia, ani Nie wykorzystuje żadnego ogólnego systemu do zarządzania konfiguracją, utrzymaniem i samo-naprawianiem maszyn。
 • Co więcej, nie jest zwykłym system planowania(编制). W rzeczywistości,eliminuje koniecznośćorkiestracji。Zgodnie z definicicjątechniczną,orkiestracja to wykonywanie określonego ciągu zadaè:najpierw A,potem B i nastąpnie C.Dla kontrastu,Kubernetes składa siąz wielu niezależnych,mo liwych do z ząożoąoących oących,kt rych zadaniem jest Doproceo Kizenego Stanzendoézenego。Nie ma znaczenia,w jaki sposób przechodzi sięod A do C.Nie ma konieczności scentralizowanego zarządzania。Dzięki temu otrzymujemy系统,który jest potęniejszy,bardziej odporny i niezawodny i dajęcej możliwości rozbudowy。

公司dalej吗?

ostnia modyfikacja, 2021年8月13日上午9:36 PST:同步ver1.22的Polish本地化,第2部分(9314e3be2)