Naucz siępodstaw

Podstawy Kubernetesa

Ten samouczek poprowadzi Cię przez podstawy systemu zarządzania zadaniami na klastrze Kubernetes。W każdym module znajdziesz najważniejsze informacje o głównych pojęciach i funkcjonalnościach Kubernetes oraz interaktywny samouczek online。Dzięki samouczkom nauczysz się zarządzać prostym klasterem i skonteneryzowanymi aplikacjami uruchamianymi na tym klastrze。

Nauczysz się木菠萝:

  • Zainstalować skonteneryzowaną aplikację na klastrze。
  • Wyskalowaćtęinstalację。
  • Zaktualizować aplikację do now wersji。
  • Rozwiązywać problemy z aplikacją。

十个samouczek korzysta z Katacoda do uruchomienia wirtualnego terminalu przeglądarce。W terminalu dostępny jest Minikube, niewielka lokalna instalacja Kubernetes, która może być uruchamiana z dowolnego miiejsca。聂马konieczności instalowania ani konfigurowania żadnego oprogramowania。Każdy z interaktywnych samouczków jest wykonywany bezpośrednio w przeglądarce。


Co Kubernetes może dla Ciebie zrobić?

Użytkownicy oczekują od współczesnych serwisów internettowych dostępności stop, a deweloperzy chcą móc instalować nowe wersje swoich serwisów kilka razy dziennie。Używając kontenerów można przygotowywać oprogramowanie w taki sposób, aby mogło być instalowane i aktualizowane nie powodując żadnych przestojów。Kubernetes pomaga uruchamiać te aplikacje w kontenerach tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz i znajdować niezbędne zasoby i narzędzia wymagane do my pracy。Kubernetes może działać w środowiskach produkcyjnych, jest otwartym oprogramowaniem zaprojektowanym z wykorzystaniem nagromadzonego przez谷歌doświadczenia w zarządzaniu kontenerami, w połączeniu z najcenniejszymi ideami społeczności。


ostnia modyfikacja, 2021年8月17日下午12:23太平洋标准时间:修复HTML语言属性(399c7749c)